Tượng Sứ Mẫu Tử Nam Trang Trí Bạch Kim Minh Long

  • Bộ: Tượng
  • Hoa văn: Trang Trí Bạch Kim
  • Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long – Việt Nam.