Tượng Sứ Mẫu Tử Nam Minh Long

5,671,600 

  • Bộ: Tượng
  • Hoa văn: Màu
  • Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long – Việt Nam.