Tượng Sứ kỳ Lân Trắng Trang Trí Vàng 29x33x20 (cm)

8,250,000