Tượng Sứ kỳ lân màu trắng trang trí vàng 20x24x15(cm)

8,250,000 

Tượng kỳ lân màu trắng trang trí vàng 20x24x15(cm)


0003200803

/


Gốm sứ Minh Long,
Tượng