Tượng Sứ kỳ lân màu trắng trang trí vàng 20x24x15(cm)

8,250,000