Tượng Sứ Kỳ Lân Màu Đỏ Trang Trí Vàng Minh Long

8,250,000