Tượng Sứ Kỳ lân màu đỏ trang trí vàng 20x24x15(cm)

8,250,000