Tượng Sứ Kỳ lân màu đỏ trang trí vàng 20x24x15(cm)

8,250,000 

Tượng Kỳ lân màu đỏ trang trí vàng 20x24x15(cm)


0003200903

/


Gốm sứ Minh Long,
Tượng