Tượng Sứ Kỳ Lân Màu Đen Trang Trí Vàng Minh Long

8,250,000