Tượng Sứ Kỳ Lân Màu Cam Trang Trí Vàng Minh Long

8,250,000