Tượng Sứ Kỳ Lân Cobalt Trang Trí Bạch Kim 29x33x20 (cm)

8,250,000 

Tượng Kỳ Lân Cobalt Trang Trí Bạch Kim 29x33x20 (cm)


0001290103

/


Gốm sứ Minh Long,
Tượng