Tượng Sứ Khỉ Nhìn Xa Trông Rộng Minh Long

  • Bộ: Tượng
  • Hoa văn: Phối màu men cổ
  • Kích thước: 30cm
  • Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long – Việt Nam.

Kích thước khác:

  • Tượng Khỉ Nhìn Xa Trông Rộng (00102705): 27cm