Tượng Sứ Gà Đại Cát Số 4 Minh Long

  • Bộ: Tượng
  • Hoa văn: Trang trí màu
  • Kích thước :  13cm x 13cm x 5cm
  • Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long – Việt Nam.

Kích thước khác: 

  • Gà Đại Cát số 1 (00453501) :13.200.000 VNĐ
  • Gà Đại Cát số 2 (000452501): 5,390,000 VNĐ
  • Gà Đại Cát số 3 (00451801):