Tượng Sứ Gà Đại Cát Số 4 Minh Long

  • Bộ: Tượng
  • Hoa văn: Trang trí màu trắng
  • Kích thước : 29.5cm x 31cm x 15 cm
  • Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long – Việt Nam.