Tượng Sứ Gà Đại Cát Số 3 Minh Long

  • Bộ: Tượng
  • Hoa văn: Trang trí màu
  • Kích thước : 18cm x 17cm x 6.5cm
  • Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long – Việt Nam.

Kích thước khác: 

  • Tượng Gà Đại Cát số 1 (00453501) :13.200.000 VNĐ
  • Tượng Gà Đại Cát số 2 (000452501): 5,390,000 VNĐ
  • Tượng Gà Đại Cát số 4 (00451301)