Tượng Sứ Gà Đại Cát Số 1 Minh Long

13,200,000 

  • Bộ: Tượng
  • Hoa văn: Trang trí màu
  • Kích thước : 34.5cm x 29.7cm x 12.6cm
  • Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long – Việt Nam.

Kích thước khác: 

  • Gà Đại Cát số 2 (000452501): 5,390,000 VNĐ
  • Gà Đại Cát số 3 (00451801):
  • Gà Đại Cát số 4 (00451301):