Tượng Sứ Gà An Gia Số 2 Minh Long

  • Bộ: Tượng
  • Hoa văn: Trang trí màu
  • Kích thước :  21.5cm x 23cm x 11 cm
  • Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long – Việt Nam.

Kích thước khác: 

  • Tượng Gà An Gia Số 1(00462901)