Tượng Sứ Gà An Gia Số 1 Minh Long

 

  • Bộ: Tượng
  • Hoa văn: Trang trí màu
  • Kích thước : 29.5cm x 31cm x 15 cm
  • Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long – Việt Nam.

Kích thước khác: 

  • Tượng Gà An Gia Số 2 (00462101)