Tượng Sứ Dê Trang Trí Vàng Minh Long

  • Bộ: Tượng
  • Hoa văn: Trang trí vàng
  • Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long – Việt Nam.

Kích thước khác:

  • Tượng Dê Trang Trí Vàng (00032502)