Tượng Sứ Dê Trang Trí Bạch Kim Minh Long

  • Bộ: Tượng
  • Hoa văn: Trang trí Bạch Kim
  • Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long – Việt Nam.

Kích thước khác:

  • Tượng Dê Trang Trí Bạch Kim (00032503)