Tượng Sứ Cô Gái Nam Minh Long

Chi tiết sản phẩm Tượng Cô Gái Nam Minh Long bao gồm:

  • Bộ: Tượng
  • Hoa văn: Trắng
  • Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long – Việt Nam.