Tượng Sứ Chơi Banh Minh Long

2,050,000 

  • Bộ: Tượng
  • Hoa văn: Màu
  • Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long – Việt Nam.