Tượng Sứ Chó Mặt Xệ Nâu (cỡ nhỏ) Minh Long

4,400,000