Tượng Sứ Chó Mặt Xệ Nâu (cỡ lớn) Minh Long

7,700,000