Tượng Sứ Chó Mặt Xệ Đốm Đen (cỡ nhỏ) Minh Long

4,400,000