Tượng Sứ Chó Mặt Xệ Đốm Đen (cỡ lớn) Minh Long

7,700,000