Tượng Sứ Chó Chi Hua Hua Màu Nâu (cỡ nhỏ) Minh Long

5,500,000