Tượng Sứ Chó Chi Hua Hua Màu Nâu (cỡ lớn) Minh Long

8,800,000