Tượng Sứ Chó Bắc Kinh Trắng (cỡ nhỏ) Minh Long

3,300,000