Tượng Sứ Chó Bắc Kinh trắng (cỡ lớn) Minh Long

5,500,000