Bát tô vuông thấp 14 cm Jasmine Ly’s trắng ngà

25,300 

Tô vuông thấp 14 cm Jasmine Ly’s trắng ngà


071453000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ