Bát tô vuông thấp 14 cm Jasmine Ly’s trắng ngà

25,300