Bát tô vuông cao 18 cm Jasmine Ly’s trắng ngà

55,000 

Tô vuông cao 18 cm Jasmine Ly’s trắng ngà


071861000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ