Bát tô vuông cao 18 cm Jasmine Ly’s trắng ngà

55,000