Bát tô vành 18 cm Jasmine Ly’s Trắng ngà

60,500 

Tô vành 18 cm Jasmine Ly’s Trắng ngà


061857000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ