Bát tô thấp 20cm Vinh Quy Minh Long

117,700 

  • Tô thấp 15cm Vinh Quy 071505197
  • Tô thấp 18cm Vinh Quy 071805197
  • Tô thấp 20cm Vinh Quy 072005197