Bát tô thấp 15cm Vinh Quy Minh Long

64,900 

  • Tô thấp 15cm Vinh Quy 071505197
  • Tô thấp 18cm Vinh Quy 071805197
  • Tô thấp 20cm Vinh Quy 072005197