Bát tô tam giác tròn 21 cm Gourmet trắng ngà

94,600 

Tô tam giác tròn 21 cm Gourmet trắng ngà


072192000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ