Bát tô oval 28 cm Gourmet trắng ngà

96,800 

Tô oval 28 cm Gourmet trắng ngà


072893000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ