Bát tô loe vành 15 cm Gourmet trắng ngà

47,300 

Tô loe vành 15 cm Gourmet trắng ngà


071591000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ