Bát tô hạt đậu 25 cm Gourmet trắng ngà

161,700 

Tô hạt đậu 25 cm Gourmet trắng ngà


072590000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ