Bát tô chữ nhật oval lòng 27.5 x 19 cm Gourmet trắng ngà

135,300 

Tô chữ nhật oval lòng 27.5 x 19 cm Gourmet trắng ngà


312733000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ