Bát tô chữ nhật oval lòng 27.5 x 19 cm Gourmet trắng ngà

135,300