Bát tô chữ nhật 30 x 20 cm Gourmet trắng ngà

177,100