Bát tô chữ nhật 30 x 20 cm Gourmet trắng ngà

177,100 

Tô chữ nhật 30 x 20 cm Gourmet trắng ngà


313034000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ