Bát tô Cao 20cm Jasmine Ly’s Trắng Ngà

53,000 

Tô Cao 20cm Jasmine Ly’s Trắng Ngà


72089000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ