Bát tô cạn 24 cm Gourmet trắng ngà

101,200 

Tô cạn 24 cm Gourmet trắng ngà


072494000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ