Rót sữa Jasmine Ly’s trắng ngà

25,300 

Rót sữa Jasmine Ly’s trắng ngà


011692000

/


Gốm sứ Minh Long,
Gốm sứ khác