Muỗng tương ớt Jasmine Ly’s trắng ngà

12,100 

Muỗng tương ớt Jasmine Ly’s trắng ngà


140108000

/


Gốm sứ Minh Long,
Gốm sứ khác