Khay lót chum 15 x 11 cm Gourmet trắng ngà

67,100 

Khay lót chum 15 x 11 cm Gourmet trắng ngà


311530000

/


Gốm sứ Minh Long,
Gốm sứ khác