Khay lót chum 15 x 11 cm Gourmet trắng ngà

67,100