Khay khăn 13 cm Jasmine Ly’s trắng ngà

19,800 

Khay khăn 13 cm Jasmine Ly’s trắng ngà


351306000

/


Gốm sứ Minh Long,
Gốm sứ khác