Gạt tàn tròn 10 cm Jasmine Ly’s trắng ngà

27,500 

Gạt tàn tròn 10 cm Jasmine Ly’s trắng ngà


171010000

/


Gốm sứ Minh Long,
Gốm sứ khác