Dĩa vuông sâu 18 cm Jasmine Ly’s trắng ngà

36,300 

Dĩa vuông sâu 18 cm Jasmine Ly’s trắng ngà


581820000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ