Dĩa trứng 13 cm Jasmine Ly’s trắng ngà

15,400 

Dĩa trứng 13 cm Jasmine Ly’s trắng ngà


601303000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ