Đĩa tròn 15cm Jasmine Ly’s trắng ngà

15,400 

Dĩa tròn 15cm Jasmine Ly’s trắng ngà


581585000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ