Đĩa tam giác tròn cạn 24 cm Gourmet trắng ngà

81,400 

Dĩa tam giác tròn cạn 24 cm Gourmet trắng ngà


532401000

/


Gốm sứ Minh Long,
Tô – Dĩa sứ